Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Markpriser för åker, bete och totalt 2001, tkr/ha.

10. Prises on land for arable land, pasture land and total in year 2001, 1000 SEK/ha.

 

Åker

Bete

Åker och bete

1990

16,1

3,4

14,1

1991

18,4

4,0

16,0

1992

13,3

4,7

11,8

1993

11,5

3,9

10,1

1994

12,3

4,6

10,9

1995

12,3

4,3

10,8

1996

13,2

4,7

11,6

1997

14,6

5,1

12,8

1998

16,6

6,0

14,6

1999

17,4

6,1

15,4

2000

19,3

7,3

16,8

2001

21,8

7,1

18,4