Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2001 och 2002, inkl gratisarrenden, kr/ha.

2. Average rent for arable land 2001 and 2002, incl leases without payment, SEK/ha.

 

2001

2002

Sydsverige

2 354

2 412

Västsverige

1 248

1 336

Småland med öarna

959

973

Östra Mellansverige

1 073

1 109

Norra Mellansverige

540

551

Norra Sverige

123

127

Totalt

1 163

1 203