Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Utveckling av arrendepriser 1994-2002 (1994=100).

3. Development of rents 1994-2002 (1994=100).

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Sydsverige

100

102

106

113

114

116

119

135

141

Västsverige

100

100

110

112

115

118

124

128

136

Småland med öarna

100

104

107

116

121

126

133

133

136

Östra Mellansverige

100

103

107

113

122

125

121

139

137

Norra Mellansverige

100

100

113

124

124

129

139

141

144

Norra Sverige

100

98

103

103

103

107

115

94

102

Totalt

100

102

107

114

117

120

122

131

134