Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Andel gratisarrenden i procent, 2001 och 2002.

4. Percentage of leases without payment 2001 and 2002.

 

2001

2002

Sydsverige

4

4

Västsverige

13

14

Småland med öarna

9

9

Östra Mellansverige

10

10

Norra Mellansverige

40

40

Norra Sverige

55

56

Totalt

14

14