Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal avtal/företag och företagens genomsnittliga arrenderade areal.

5. Number of contracts per holding and the average rented hectares per holding.

Område

Avtal/företag

Hektar/företag

 

2001

2002

2001

2002

Sydsverige

2,3

2,5

43,0

44,0

Västsverige

2,7

2,7

29,2

30,0

Småland med öarna

3,2

3,3

32,5

33,3

Östra Mellansverige

2,2

2,2

52,9

52,9

Norra Mellansverige

4,2

4,3

28,4

28,6

Norra Sverige

5,0

5,1

21,0

21,6

Totalt

3,1

3,2

35,8

36,4