Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Arrendepriser för jordbruksmark i EU-länder 1995-2001, euro/ha1.

6. Rents for agricultural land in EU-countries 1995-2001, euro/ha1.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Belgien

172

176

175

178

185

188

189

Danmark

270

292

292

291

304

317

322

Tyskland

225

 

216

 

221

 

225

Grekland

408

429

442

420

417

441

455

Frankrike

121

124

124

128

432

132

131

Luxemburg

154

151

151

158

159

 

 

Holland

295

297

312

362

343

358

379

Österrike

248

251

245

243

244

236

 

Finland

149

144

135

145

146

150

 

Sverige

80

93

97

97

100

107

104

Storbritannien

128

139

176

187

188

202

199


1Siffrorna måste tolkas med stor försiktighet eftersom definitioner, begrepp och metoder för beräkningarna skiljer sig åt mellan länderna. Figures for different member states are not fully comparable, as definitions and methods for the estimations differ between the member states.