Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Andelen arrenderad jordbruksmark i EU-länder 1975 och 1997, uttryckt i procent.

7. Percentage of agricultural land that is leased in EU-countries 1975 och 1997.

 

1975

1997

Belgien

72,9

67,0

Danmark

14,1

24,9

Tyskland

 

62,1

Grekland

 

25,0

Spanien

 

22,1

Frankrike

46,7

64,9

Irland

3,6

13,3

Italien

17,3

21,5

Luxemburg

41,5

52,8

Nederländerna

43,7

26,9

Österrike

 

20,1

Portugal

 

27,1

Finland

 

19,8

Sverige

 

45,6

Storbritannien

46,6

34,1