Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Markpriser 1994-2001, tkr/ha.

8. Prices on land 1994-2001, 1000 SEK/ha.

Redovisningsgrupp

 

Pris per ha (vägt medelvärde)

(tkr)

 

1994

1995

1997

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

10,9

10,8

12,8

15,4

16,8

18,4

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

Stockholm

11,6

11,2

10,6

12,2

19,8

20,7

Östra Mellansverige

8,7

9,5

10,2

14,5

16,6

18,9

Småland med öarna

7,4

7,5

8,0

8,4

10,6

10,1

Sydsverige

22,2

21,8

28,5

33,3

32,5

38,9

Västsverige

10,9

12,4

12,6

16,5

17,7

18,6

Norra Mellansverige

3,9

4,9

5,0

5,3

5,1

6,6

Mellersta Norrland

2,2

2,5

2,4

2,7

2,4

2,6

Övre Norrland

2,3

2,3

2,8

3,3

3,3

3,4

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24,9

25,8

37,5

39,2

40,1

46,6

Götalands mellanbygder

13,7

13,8

15,4

20,9

22,8

20,9

Götalands norra slättbygder

11,7

13,3

14,5

19,0

20,1

21,4

Svealands slättbygder

8

8,7

9,1

1,9

13,9

18,9

Götalands skogsbygder

8,5

9,1

10,4

11,7

14,2

14,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

5,8

5,4

6,5

7,2

6,5

6,9

Nedre Norrland

2,4

2,9

2,7

3,2

3,0

3,0

Övre Norrland

2,3

2,2

2,6

3,2

3,2

3,2