Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1994, 2000 och 2001.

9. Sold area and numbers of sales that is used for estimates of prices on land 1994, 2000 and 2001.

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar till grund för uppskattningar

 

Försåld areal, ha

 

1994

2000

2001

 

1994

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 803

2 395

2 283

 

23 585

23 899

20 293

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

41

54

48

 

633

809

540

Östra Mellansverige

240

298

267

 

3 880

4 224

3 758

Småland med öarna

248

338

324

 

2 637

2 930

3 105

Sydsverige

314

395

315

 

6 513

5 090

2 876

Västsverige

394

610

594

 

5 738

6 645

5 788

Norra Mellansverige

229

313

344

 

2 043

1 874

2 081

Mellersta Norrland

178

237

235

 

1 086

1 269

1 126

Övre Norrland

159

150

156

 

1 055

1 058

1 019

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

127

184

124

 

3 981

2 775

1 664

Götalands mellanbygder

145

215

202

 

2 767

3 025

2 526

Götalands norra slättbygder

163

261

208

 

3 243

3 728

3 044

Svealands slättbygder

201

273

245

 

3 578

3 947

3 378

Götalands skogsbygder

557

729

728

 

5 653

6 220

5 215

Mellersta Sveriges skogsbygder

191

231

258

 

1 611

1 354

1 705

Nedre Norrland

229

329

331

 

1 576

1 657

1 586

Övre Norrland

190

173

187

 

1 176

1 193

1 175