Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2003

JO 39 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittliga markpriser 1995-2003, tkr/ha.

1. Average prices on land 1995-2003, 1000 SEK/ha.

Område

 

 

1995

1997

1999

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

10,8

12,8

15,4

16,8

18,4

18,5

19,4

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

11,2

10,6

12,2

19,8

20,7

21,1

18,7

Östra Mellansverige

9,5

10,2

14,5

16,6

18,9

16,2

17,8

Småland med öarna

7,5

8,0

8,4

10,6

10,1

11,1

11,0

Sydsverige

21,8

28,5

33,3

32,5

38,9

37,2

40,4

Västsverige

12,4

12,6

16,5

17,7

18,6

18,7

19,5

Norra Mellansverige

4,9

5,0

5,3

5,1

6,6

6,7

5,5

Mellersta Norrland

2,5

2,4

2,7

2,4

2,6

2,7

2,9

Övre Norrland

2,3

2,8

3,3

3,3

3,4

3,4

3,6

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

25,8

37,5

39,2

40,1

46,6

43,2

48,9

Götalands mellanbygder

13,8

15,4

20,9

22,8

20,9

26,0

27,6

Götalands norra slättbygder

13,3

14,5

19,0

20,1

21,4

21,4

22,5

Svealands slättbygder

8,7

9,1

11,9

13,9

18,9

17,0

16,1

Götalands skogsbygder

9,1

10,4

11,7

14,2

14,1

14,3

15,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

5,4

6,5

7,2

6,5

6,9

8,1

6,5

Nedre Norrland

2,9

2,7

3,2

3,0

3,0

3,3

3,4

Övre Norrland

2,2

2,6

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4