Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2003

JO 39 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Försåld areal och antal försäljningar till grund för uppskattningar av markpriser 1995, 2002 och 2003.

2. Area sold and number of sales used for estimates of prices on land 1995, 2002 and 2003.

Redovisningsgrupp

Antal försäljningar

 

Försåld areal, ha

 

1995

2002

2003

 

1995

2002

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

1 898

2 311

2 350

 

23 064

19 095

18 754

 

NUTSII

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

39

46

46

 

432

538

584

Östra Mellansverige

222

278

267

 

3 789

3 574

2 677

Småland med öarna

279

350

339

 

3 453

2 804

3 042

Sydsverige

281

319

320

 

5 123

2 747

2 870

Västsverige

476

569

568

 

6 129

5 354

5 132

Norra Mellansverige

232

317

372

 

1 843

1 728

1 933

Mellersta Norrland

199

267

289

 

1 245

1 319

1 641

Övre Norrland

170

165

149

 

1 050

1 031

875

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

130

133

123

 

3 055

1 549

1 322

Götalands mellanbygder

133

150

176

 

3 439

1 633

2 084

Götalands norra slättbygder

199

189

226

 

3 780

2 387

2 350

Svealands slättbygder

196

251

253

 

3 369

3 444

2 722

Götalands skogsbygder

598

774

715

 

5 426

5 585

5 602

Mellersta Sveriges skogsbygder

187

277

271

 

1 349

1 661

1 520

Nedre Norrland

253

342

407

 

1 464

1 690

2 138

Övre Norrland

202

195

179

 

1 182

1 146

1 016