Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2003

JO 39 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittliga priser för åkermark och betesmark 1990-2003, tkr/ha.

3. Average prices on arable land and pasture land 1990-2003, 1000 SEK/ha.

 

Åkermark

Betesmark

Åker- och betesmark

1990

16,1

3,4

14,1

1991

18,4

4,0

16,0

1992

13,3

4,7

11,8

1993

11,5

3,9

10,1

1994

12,3

4,6

10,9

1995

12,3

4,3

10,8

1996

13,2

4,7

11,6

1997

14,6

5,1

12,8

1998

16,6

6,0

14,6

1999

17,4

6,1

15,4

2000

19,3

7,3

16,8

2001

21,8

7,1

18,4

2002

21,5

7,3

18,5

2003

22,8

7,4

19,4