Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Priser på jordbruksmark 2003

JO 39 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4. Genomsnittliga markpriser inom EU 1995-2002, euro/ha1.

4. Average prices on land in EU 1995-2002, euro/ha1.

 

1995

1998

1999

2000

2001

2002

Belgien

12 860

12 579

13 852

14 145

15 895

 

Danmark

7 608

9 734

10 490

11 001

12 882

13 727

Tyskland

11 357

9 436

8 939

9 081

9 416

 

Grekland

12 212

11 822

11 630

11 871

11 930

12 575

Spanien

11 840

16 281

17 465

18 788

19 043

20 217

Frankrike

3 126

3 269

3 440

3 590

3 710

3 860

Irland

5 449

8 966

11 298

12 683

13 891

13 674

Italien

10 782

12 814

13 177

13 654

14 266

 

Luxemburg

51 587

52 127

77 000

97 410

100 970

 

Nederländerna

19 724

24 869

31 492

36 439

37 500

 

Österrike

 

 

 

 

 

 

Finland

3 011

3 122

3 426

3 933

4 039

4 246

Sverige

1 157

1 638

1 749

1 989

1 988

2 019

Storbritannien

5 968

9 152

10 033

11 613

11 692

11 081


1Siffrorna måste tolkas med stor försiktighet eftersom definitioner, begrepp och metoder för beräkningarna skiljer sig åt mellan länderna. Figures for different Member States are not fully comparable, as definitions and methods for the estimations differ between the Member States.