Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2004

JO 39 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2000, 2002 och 2004, inkl gratisarrenden, kr/ha.

3. Average rent for arable land 2000, 2002 and 2004, incl rents without payment, SEK/ha.

 

2000

2002

2004

Sydsverige

2 106

2 412

2 808

Västsverige

1 223

1 336

1 446

Småland med öarna

885

973

992

Östra Mellansverige

934

1 109

1 072

Norra Mellansverige

485

551

374

Norra Sverige

203

127

150

Totalt

1 079

1 203

1 238