Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2004

JO 39 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utveckling av arrendepriser 1994-2004 (1994=100).

4. Development of rents 1994-2002 (1994=100).

 

1994

1995

1996

1998

2000

2002

2003

2004

Sydsverige

100

102

106

114

119

141

154

155

Västsverige

100

100

110

115

124

136

143

145

Småland med öarna

100

104

107

121

133

136

131

131

Östra Mellansverige

100

103

107

122

121

137

138

138

Norra Mellansverige

100

100

113

124

139

144

100

101

Norra Sverige

100

98

103

103

115

102

96

100

Totalt

100

102

107

117

122

134

136

136