Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2004

JO 39 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag, 2000, 2002 och 2004.

6. Average number of contracts per holding 2000, 2002 and 2004.

 

2000

2002

2004

Sydsverige

2,5

2,5

2,5

Västsverige

2,6

2,7

2,5

Småland med öarna

3,1

3,3

3,3

Östra Mellansverige

2,5

2,2

2,4

Norra Mellansverige

4,6

4,3

5,4

Norra Sverige

5,6

5,1

5,8

Totalt

3,2

3,2

3,3