Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2004

JO 39 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Företagens genomsnittliga arrenderade areal, 2000, 2002 och 2004.

7. Average rented hectares per holding 2000, 2002 and 2004.

 

2000

2002

2004

Sydsverige

41,0

44,0

41,4

Västsverige

28,0

30,0

39,1

Småland med öarna

32,3

33,3

39,0

Östra Mellansverige

48,7

52,9

50,4

Norra Mellansverige

49,4

28,6

25,0

Norra Sverige

25,8

21,6

39,8

Totalt

37,4

36,4

40,3