Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2000, 2002, 2004 och 2006, kr/ha, inklusive gratisarrenden.

1. Average rent for agricultural land 2000, 2002. 2004 and 2006, SEK/ha, including rents without payment.

 

2000

2002

2004

2006

Sydsverige

1 750

2 082

2 293

2 258

Västsverige

1 060

1 167

1 243

1 104

Småland med öarna

715

736

708

757

Östra Mellansverige

882

999

1 013

1 030

Norra Mellansverige

458

475

352

435

Norra Sverige

204

181

188

324

Totalt

969

1 064

1 080

1 095