Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2000, 2002, 2004 och 2006, kr/ha, endast arrenden med avgift.

2. Average rent for agricultural land 2000, 2002, 2004 and 2006, SEK/ha, excluded rents without payment.

 

2000

2002

2004

2006

Sydsverige

1 785

2 114

2 365

2 387

Västsverige

1 145

1 210

1 300

1 197

Småland med öarna

743

762

752

797

Östra Mellansverige

905

1 014

1 039

1 069

Norra Mellansverige

606

635

483

621

Norra Sverige

381

332

361

467

Totalt

1051

1 150

1 190

1 202