Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2000, 2002, 2004 och 2006, inkl gratisarrenden, kr/ha.

3. Average rent for arable land 2000, 2002, 2004 and 2006, incl rents without payment, SEK/ha.

 

2000

2002

2004

2006

Sydsverige

2 106

2 412

2 808

2 919

Västsverige

1 223

1 336

1 446

1 351

Småland med öarna

885

973

992

1 246

Östra Mellansverige

934

1 109

1 072

1 103

Norra Mellansverige

485

551

374

434

Norra Sverige

203

127

150

341

Totalt

1 079

1 203

1 238

1 285