Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utveckling av arrendepriser 1994-2006 (1994=100).

4. Development of rents 1994-2006 (1994=100).

 

1994

1995

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

Sydsverige

100

102

114

119

141

154

155

153

153

Västsverige

100

100

115

124

136

143

145

127

129

Småland med öarna

100

104

121

133

136

131

131

130

140

Östra Mellansverige

100

103

122

121

137

138

138

140

142

Norra Mellansverige

100

100

124

139

144

100

101

130

131

Norra Sverige

100

98

103

115

102

96

100

176

183

Totalt

100

102

117

122

134

136

136

136

138