Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Andel gratisarrenden i procent, 2000, 2002, 2004 och 2006.

5. Percentage of rents without payment 2000, 2002, 2004 and 2006.

 

2000

2002

2004

2006

Sydsverige

5

4

5

7

Västsverige

15

14

10

17

Småland med öarna

13

9

15

15

Östra Mellansverige

7

10

5

14

Norra Mellansverige

43

40

43

40

Norra Sverige

70

56

61

43

Totalt

16

14

13

19