Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag, 2000, 2002, 2004 och 2006.

6. Average number of contracts per holding 2000, 2002, 2004 and 2006.

 

2000

2002

2004

2006

Sydsverige

2,5

2,5

2,5

3,0

Västsverige

2,6

2,7

2,5

2,7

Småland med öarna

3,1

3,3

3,3

3,0

Östra Mellansverige

2,5

2,2

2,4

2,6

Norra Mellansverige

4,6

4,3

5,4

4,8

Norra Sverige

5,6

5,1

5,8

6,9

Totalt

3,2

3,2

3,3

3,5