Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Företagens genomsnittliga arrenderade areal, 2000, 2002, 2004 och 2006.

7. Average rented hectares per holding 2000, 2002, 2004 and 2006.

 

2000

2002

2004

2006

Sydsverige

41,0

44,0

41,4

41,6

Västsverige

28,0

30,0

39,1

33,2

Småland med öarna

32,3

33,3

39,0

37,1

Östra Mellansverige

48,7

52,9

50,4

52,3

Norra Mellansverige

49,4

28,6

25,0

25,4

Norra Sverige

25,8

21,6

39,8

26,8

Totalt

37,4

36,4

40,3

37,5