Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2006

JO 39 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8. Arrendepriser för jordbruksmark i EU-länder 1995-2001, euro/ha1.

8. Rents for agricultural land in EU-countries 1995-2001, euro/ha1.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Belgien

172

176

175

178

185

188

189

 

Danmark

275

269

263

257

276

277

266

261

Tyskland

127

 

124

 

127

 

128

 

Grekland

413

434

448

426

436

447

455

477

Frankrike

121

123

124

128

132

132

131

131

Luxemburg

154

151

151

158

159

163

166

170

Holland

295

297

312

362

343

358

379

 

Österrike

248

 

 

 

 

 

 

 

Finland

149

144

135

145

146

150

151

 

Sverige

80

93

97

97

100

107

104

108

Storbritannien

128

139

176

187

188

202

201

198


1Siffrorna måste tolkas med stor försiktighet eftersom definitioner, begrepp och metoder för beräkningarna skiljer sig åt mellan länderna. Figures for different member states are not fully comparable, as definitions and methods for the estimations differ between the member states.