Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 0901

Arrendepriser på jordbruksmark 2008
Agricultural rents 2008
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Största ökningen av arrendepriser sen EU-inträdet

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. Mellan 1995 och 2008 ökade arrendepriserna med 61 %.

Från och med EU-inträdet och fram till år 2006 ökade arrendepriserna måttligt med mellan 0 och 7 % per år.

Mellan åren 2006 och 2007 steg arrendepriserna däremot med hela 16 %. Ökningen var störst i Västsverige med 27 % följt av Sydsverige och Östra mellansverige där arrendepriserna steg med 18 % respektive 15 %.

Mellan åren 2007 och 2008 var ökningstakten lägre, i genomsnitt 3 %.

Stigande produktpriser bl.a. stigande spannmålspriser kan vara en bidragande orsak till den stora ökningen av arrendepriserna de senaste åren.

Figur A. Utvecklingen av arrendepriser för jordbruksmark 1996-2008, inklusive gratisarrenden, Kr/ha