Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2002, 2004, 2006 och 2008, kr/ha, inklusive gratisarrenden.

1. Average rent for agricultural land 2002, 2004, 2006 and 2008, SEK/ha, including rents without payment.

 

2002

2004

2006

2008

Medelfel (%), 2008

Sydsverige

2 082

2 293

2 258

2 725

15,5

Västsverige

1 167

1 243

1 104

1 457

9,9

Småland med öarna

736

708

757

863

10,1

Östra Mellansverige

999

1 013

1 030

1 215

6,0

Norra Mellansverige

475

352

435

448

24,4

Norra Sverige

181

188

324

206

23,1

Totalt

1 064

1 080

1 095

1 301

6,2