Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2002, 2004, 2006 och 2008, kr/ha, endast arrenden med avgift.

2. Average rent for agricultural land 2002, 2004, 2006 and 2008, SEK/ha, excluded rents without payment.

 

2002

2004

2006

2008

Sydsverige

2 114

2 365

2 387

2 839

Västsverige

1 210

1 300

1 197

1 490

Småland med öarna

762

752

797

932

Östra Mellansverige

1 014

1 039

1 069

1 224

Norra Mellansverige

635

483

621

558

Norra Sverige

332

361

467

341

Totalt

1 150

1 190

1 202

1 401