Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Genomsnittligt arrendepris för åkermark 2002, 2004, 2006 och 2008, inkl gratisarrenden, kr/ha.

3. Average rent for arable land 2002, 2004, 2006 and 2008, incl rents without payment, SEK/ha.

 

2002

2004

2006

2008

Medelfel (%), 2008

Sydsverige

2 412

2 808

2 919

3 130

14,8

Västsverige

1 336

1 446

1 351

1 516

8,9

Småland med öarna

973

992

1 246

886

13,4

Östra Mellansverige

1 109

1 072

1 103

1 215

7,4

Norra Mellansverige

551

374

434

440

24,6

Norra Sverige

127

150

341

207

22,8

Totalt

1 203

1 238

1 285

1 385

6,3