Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Utveckling av arrendepriser 1994-2008 (1994=100).

4. Development of rents 1994-2008 (1994=100).

 

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Sydsverige

100

102

106

113

114

116

119

135

141

154

155

153

153

181

185

Västsverige

100

100

110

112

115

118

124

128

136

143

145

127

129

164

170

Småland med öarna

100

104

107

116

121

126

133

133

136

131

131

130

140

155

160

Östra Mellan-sverige

100

103

107

113

122

125

121

139

137

138

138

140

142

164

167

Norra Mellan-sverige

100

100

113

124

124

129

139

141

144

100

101

130

131

134

135

Norra Sverige

100

98

103

103

103

107

115

94

102

96

100

176

183

111

116

Totalt

100

102

107

114

117

120

122

131

134

136

136

136

138

160

164