Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Andel gratisarrenden i procent, 2002, 2004, 2006 och 2008.

5. Percentage of rents without payment 2002, 2004, 2006 and 2008.

 

2002

2004

2006

2008

Sydsverige

4

5

7

7

Västsverige

14

10

17

7

Småland med öarna

9

15

15

10

Östra Mellansverige

10

5

14

5

Norra Mellansverige

40

43

40

25

Norra Sverige

56

61

43

37

Totalt

14

13

19

14