Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Genomsnittligt antal avtal per företag, 2002, 2004, 2006 och 2008.

6. Average number of contracts per holding 2002, 2004, 2006 and 2008.

 

2002

2004

2006

2008

Sydsverige

2,5

2,5

3,0

2,3

Västsverige

2,7

2,5

2,7

2,4

Småland med öarna

3,3

3,3

3,0

3,1

Östra Mellansverige

2,2

2,4

2,6

2,9

Norra Mellansverige

4,3

5,4

4,8

3,7

Norra Sverige

5,1

5,8

6,9

6,0

Totalt

3,2

3,3

3,5

3,2