Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Andelen skriftliga arrendeavtal 1996, 2007 och 2008.

7. Proportion rentcontract in written 1996, 2007 and 2008.

 

1996

2007

2008

Sydsverige

68

82

82

Västsverige

46

65

65

Småland med öarna

39

58

59

Östra Mellansverige

59

76

77

Norra Mellansverige

24

55

55

Norra Sverige

19

60

60

Totalt

41

68

69