Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Total jordbruksmark i Sverige, varav arrenderad, antal företag som arrenderar samt genomsnittlig arrenderade areal per företag, 2007.

8. Total agricultural land in Sweden, rented area, number of holdings who rent land, average rented hectares per holding 2007.

 

Total jordbruksmark, ha

Varav arrenderad jordbruksmark, ha

Antal företag som arrenderar mark

Genomsnittlig arrenderad areal per företag, ha

Sydsverige

553 628

207 966

4 607

45,1

Västsverige

662 918

227 673

7 218

31,5

Småland med öarna

518 677

219 905

5 764

38,2

Östra Mellansverige

910 023

363 711

6 691

54,4

Norra Mellansverige

268 341

107 110

3 944

27,2

Norra Sverige

221 928

103 335

3 743

27,6

Totalt

3 135 516

1 229 701

31 967

38


Anm: Källa Lantbruksregistret (LBR). Note: Source is Farm register.