Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Arrendepriser på jordbruksmark 2008

JO 39 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

9. Arrendepriser för jordbruksmark i EU-länder 2001-2006, euro/ha1.

9. Rents for agricultural land in EU-countries 2001-2006, euro/ha1.

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Irland

200

220

235

211

204

204

195

185

Danmark

309

328

346

368

391

399

397

456

Tyskland

158

..

164

..

174

..

176

..

Bulgarien

..

52

60

54

56

73

97

99

Spanien

130

138

140

145

154

155

162

165

Luxemburg

159

163

166

170

171

176

189

179

Holland

359

405

443

445

445

449

429

440

Ungern

..

..

41

45

53

57

63

67

Finland

132

136

142

145

150

156

160

165

Sverige

100

107

104

108

110

110

108

110

Storbritannien

188

202

201

198

..

181

..

176


1Siffrorna måste tolkas med stor försiktighet eftersom definitioner, begrepp och metoder för beräkningarna skiljer sig åt mellan länderna. Figures for different member states are not fully comparable, as definitions and methods for the estimations differ between the member states.