Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 46 SM 0201

Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2001
Price indices in the food sector 1995-2001
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Höjda produktionsmedelpriser och sänkta producentpriser i Sverige

Under de sex åren från 1995 till 2001 har priserna på jordbrukets produktionsmedel stigit med i genomsnitt 15 % i Sverige. Detta är mer än den allmänna prisökningen i samhället under samma period, som var ca 5 %. Under perioden har producentpriserna på jordbruksprodukter i genomsnitt minskat med drygt 5 %. Samtidigt har jordbruket erhållit alltmer direktersättningar till följd av EU:s jordbrukspolitik, vilka verkar höjande på jordbrukets inkomster.

Konsumentpriserna på sådana jordbruksprodukter som odlas i Sverige, har under de sex åren från 1995 till 2001 sjunkit med ca 2 %. Häri ingår inte prisutvecklingen på frukt och grönt.

Inom EU har priserna på jordbrukets produktionsmedel i genomsnitt stigit med nästan 10 % mellan 1995 och 2001 medan producentpriserna på jordbruksprodukter i genomsnitt stigit med ca 1 % under samma period.