Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2001

JO 46 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index

1995 = 100

Vägnings-tal, % Weights, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

100,0

108,3

95,7

92,8

109,9

96,3

105,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

100,0

123,5

129,1

122,8

124,6

149,3

154,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

100,0

101,7

97,3

96,9

90,8

94,0

111,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

100,0

102,4

102,8

98,0

87,4

83,5

84,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

100,0

101,2

103,8

96,8

91,9

94,4

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

100,0

108,8

111,3

113,9

118,5

122,5

128,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

100,0

100,2

101,5

102,6

103,3

106,7

109,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

100,0

107,2

107,8

110,1

109,7

110,8

116,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

100,0

103,6

106,4

109,3

111,5

114,2

115,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

100,0

106,0

107,2

104,6

104,3

108,9

115,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

100,0

102,2

103,5

105,1

106,2

108,4

111,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

100,0

99,5

100,1

101,3

101,9

105,1

107,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

100,0

101,6

102,8

104,3

105,3

107,7

110,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,0

105,1

106,3

104,6

104,5

108,6

114,8