Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2001

JO 46 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

1995 = 100

Vägnings-tal, % Weights, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

100,0

90,9

84,6

81,8

84,8

78,4

83,2

Korn Barley

4,2

100,0

88,0

84,2

81,4

83,5

76,0

80,0

Havre Oats

2,4

100,0

92,4

86,3

81,1

86,7

79,5

87,7

Råg Rye

0,6

100,0

89,7

86,9

84,1

88,6

79,4

82,4

Rågvete Triticale

0,5

100,0

87,9

82,0

76,3

81,1

75,4

86,3

Spannmål Cereals

12,6

100,0

90,1

84,8

81,4

84,8

77,8

83,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

100,0

73,4

49,5

61,1

110,3

54,4

77,4

Sockerbetor Sugar beet

3,5

100,0

100,9

102,7

106,7

101,9

99,9

106,6

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

100,0

89,7

90,6

95,9

89,7

87,6

91,7

Rotfrukter Root crops

7,9

100,0

86,7

75,8

83,6

105,3

76,8

91,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

100,0

99,5

98,9

100,5

90,6

102,6

107,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

100,0

94,1

116,1

112,3

86,7

71,9

97,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,0

100,3

101,2

103,5

99,8

100,6

102,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

100,0

102,9

110,0

113,2

78,0

91,9

115,8

Hö och halm Hay and straw

2,7

100,0

96,3

98,3

124,5

131,1

125,4

126,9

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

100,0

98,5

102,1

120,9

113,8

114,5

123,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

100,0

92,8

89,4

92,5

95,6

87,5

95,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

100,0

84,6

78,0

78,9

82,3

70,8

73,2

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

100,0

82,6

78,7

83,1

73,0

71,0

71,8

Svin Pigs

14,8

100,0

95,6

100,2

82,4

77,0

87,4

102,1

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

100,0

93,4

92,5

83,5

76,8

70,0

71,4

Fjäderfä Poultry

2,7

100,0

95,4

92,0

92,7

90,5

89,9

93,2

Mjölk Cow's milk

33,8

100,0

102,6

100,2

99,5

99,6

99,6

97,1

Ägg Eggs

2,9

100,0

95,5

100,8

101,7

92,3

97,7

104,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

100,0

96,8

96,0

92,5

89,0

91,1

93,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,0

95,5

93,8

92,5

91,3

89,9

94,5