Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2001

JO 46 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

Vägnings-tal, % Weights, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

14,1

100,0

93,3

93,4

93,8

96,2

97,2

99,8

Mjukt bröd Bread

12,8

100,0

105,3

104,9

101,0

107,4

109,8

110,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,5

100,0

78,8

64,9

76,2

107,7

82,5

123,4

Socker Sugar

1,2

100,0

93,2

92,5

93,3

95,4

92,8

96,3

Margarin Margarine

4,3

100,0

103,3

105,3

107,8

110,0

106,8

105,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,9

100,0

96,9

95,4

95,9

102,1

102,2

106,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

100,0

103,7

105,2

107,1

109,1

110,4

112,6

Grädde Cream

4,1

100,0

102,3

104,9

105,0

105,2

105,5

105,9

Smör Butter

0,7

100,0

109,4

113,7

113,9

117,2

117,7

118,0

Ost Cheese

8,9

100,0

107,5

106,8

105,7

107,0

107,4

109,4

Glass Ice cream

3,0

100,0

97,2

107,0

99,7

101,3

103,7

104,6

S:a mejeriprodukter
Total dairy products

31,1

100,0

102,4

105,0

104,1

105,6

106,6

108,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,5

100,0

93,0

97,8

94,6

86,4

86,0

95,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

100,0

94,4

99,5

100,7

106,4

104,2

110,5

Griskött Pig meat

4,4

100,0

96,7

100,3

97,5

95,5

102,7

118,3

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

100,0

100,4

98,2

94,8

90,8

95,2

97,1

Annat kött Other meat

1,2

100,0

99,9

97,7

102,1

104,8

106,8

112,9

S:a kött Total meat

12,1

100,0

96,1

101,2

98,8

99,0

102,0

110,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

21,4

100,0

99,4

103,4

99,9

99,7

99,4

107,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kött, charkuterivaror och köttkonserver
Total meat and meat products

33,5

100,0

97,9

102,3

99,5

99,5

100,1

108,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,1

100,0

99,9

104,2

101,4

101,8

102,6

107,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,0

98,9

100,0

99,4

102,0

102,5

107,7