Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2001

JO 46 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) för EU-länderna och EU totalt.

6. Input Price Index for the EU market.

1995 = 100

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

100,0

104,7

105,8

102,9

101,6

106,2

109,6

Belgien Belgium

100,0

103,9

106,2

102,1

101,2

108,2

109,4

Danmark Denmark

100,0

102,9

106,0

104,5

102,7

105,7

112,9

Tyskland Germany

100,0

102,9

104,3

101,4

100,8

106,8

110,1

Grekland Greece

100,0

107,6

110,1

112,2

114,3

120,5

123,4

Spanien Spain

100,0

104,5

107,3

106,7

105,3

111,0

113,1

Frankrike France

100,0

103,4

105,0

102,8

101,8

106,1

109,1

Irland Ireland

100,0

103,7

102,6

101,3

102,7

108,6

113,9

Italien Italy

100,0

108,8

111,4

104,9

100,4

104,2

108,3

Luxemburg Luxembourg

100,0

101,6

102,9

102,6

109,4

114,4

118,5

Nederländerna Netherlands

100,0

105,2

105,7

103,2

102,8

108,8

116,7

Österrike Austria

100,0

102,4

103,9

101,7

101,5

104,6

106,9

Portugal Portugal

100,0

103,0

101,7

98,9

99,0

102,8

110,3

Finland Finland

100,0

101,5

103,4

102,0

101,8

107,7

108,9

Sverige Sweden1

100,0

105,1

106,3

104,6

104,5

108,6

114,8

Storbritannien United Kingdom

100,0

101,3

97,6

91,8

90,2

92,7

97,4

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostat database, NewCronos.

1         Indextalen för Sverige, kan här skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden here and in the national index, which is due to a slight difference in the weights.