Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2002

JO 46 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

3. Avräkningsprisindex (A-index).

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) för EU-länderna och EU totalt.

7. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) för EU-15.

8. Avräkningsprisindex (A-index) för EU-länderna och EU totalt.

9. Avräkningsprisindex (A-index) för EU-15.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

S

Uppgift ej tillgänglig av sekretesskäl

Figures are confidential