Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2002

JO 46 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

Vägnings-tal, % Weights, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

100,0

90,9

84,6

81,8

84,8

78,4

83,2

78,7

Korn Barley

4,2

100,0

88,0

84,2

81,4

83,5

76,0

80,0

76,0

Havre Oats

2,4

100,0

92,4

86,3

81,1

86,7

79,5

87,7

83,4

Råg Rye

0,6

100,0

89,7

86,9

84,1

88,6

79,4

82,4

77,2

Rågvete Triticale

0,5

100,0

87,9

82,0

76,3

81,1

75,4

86,3

79,6

Spannmål

Cereals

12,6

100,0

90,1

84,8

81,4

84,8

77,8

83,1

78,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

100,0

73,4

49,5

61,1

110,3

54,4

77,4

70,0

Sockerbetor

Sugar beet

3,5

100,0

100,9

102,7

106,7

101,9

101,5

111,0

107,2

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

100,0

89,7

90,6

95,9

89,7

87,6

96,5

92,0

Rotfrukter

Root crops

7,9

100,0

86,7

75,8

83,6

105,3

77,5

93,6

88,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter

Fresh vegetables

4,0

100,0

99,5

98,9

100,5

90,6

102,6

107,6

106,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

100,0

94,1

116,1

112,3

86,7

71,9

97,8

80,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery products

4,1

100,0

100,3

101,2

103,5

99,8

100,6

102,7

104,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

100,0

102,9

110,0

113,2

78,0

91,9

115,8

120,5

Hö och halm

Hay and straw

2,7

100,0

96,3

98,3

124,5

131,1

125,4

126,9

114,7

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

100,0

98,5

102,1

120,9

113,8

114,5

123,2

116,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier

Crop products

33,6

100,0

92,8

89,4

92,5

95,6

87,6

96,1

91,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

100,0

84,6

78,0

78,9

82,3

70,8

73,2

73,4

Storboskap

Cattle excl. calves

11,5

100,0

82,6

78,7

83,1

73,0

71,0

71,8

68,6

Svin Pigs

14,8

100,0

95,6

100,2

82,4

77,0

87,4

102,1

88,9

Får och lamm

Sheep and lambs

0,3

100,0

93,4

92,5

83,5

76,8

70,0

71,4

76,1

Fjäderfä Poultry

2,7

100,0

95,4

92,0

92,7

90,5

89,9

93,2

96,9

Mjölk Cow's milk

33,8

100,0

102,6

100,2

99,5

99,6

99,6

97,5

99,5

Ägg Eggs

2,9

100,0

95,5

100,8

101,7

92,3

97,7

104,4

106,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

100,0

96,8

96,0

92,5

89,0

91,1

94,0

91,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,0

95,5

93,8

92,5

91,3

90,0

94,7

91,8