Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på livsmedelsområdet 1995-2002

JO 46 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) för EU-15.

7. Input Price Index for EU-15.

1995 = 100

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

100,0

104,1

103,0

104,3

106,5

107,1

111,5

114,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

100,0

106,6

109,1

103,4

108,4

134,1

133,0

129,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

100,0

104,3

100,8

96,9

93,4

99,6

109,5

105,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

100,0

102,9

104,3

104,6

104,7

104,2

104,6

104,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

100,0

107,8

108,4

98,8

91,9

95,5

101,5

101,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

100,0

103,0

106,5

108,8

111,0

113,5

117,7

122,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

100,0

98,5

100,4

101,6

102,3

105,1

108,0

110,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

100,0

103,1

105,1

106,8

109,0

112,5

113,9

115,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

100,0

101,3

103,2

103,2

104,4

107,9

110,6

113,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

100,0

104,7

105,4

100,9

98,8

104,2

108,5

108,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

100,0

104,3

106,9

108,9

109,8

111,2

112,9

115,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

100,0

100,6

103,3

103,7

105,2

108,5

112,2

116,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

100,0

103,3

105,9

107,3

108,5

110,6

113,1

115,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,4

105,5

102,3

100,9

105,6

109,5

110,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostat database, NewCronos.