Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningsprisindex 2000-2003 (2000=100)

10. Output Price Index 2000-2003 (2000=100)

 

Vägningstal

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

Vete

5,4

100,0

105,2

99,6

101,5

Korn

2,4

100,0

103,6

97,5

97,7

Havre

2,0

100,0

111,8

105,9

84,1

Råg

0,4

100,0

104,7

96,7

96,3

Annan spannmål

0,4

100,0

109,3

98,9

102,6

Spannmål

10,6

100,0

106,2

100,2

97,2

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

0,7

100,0

134,9

138,8

140,3

Sockerbetor

3,7

100,0

111,2

109,2

107,0

Andra industrigrödor

0,1

100,0

97,3

109,7

109,7

Industrigrödor

4,5

100,0

114,7

113,9

112,3

 

 

 

 

 

 

Foderväxter

7,3

100,0

99,8

91,8

95,6

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter

9,4

100,0

104,7

103,9

104,4

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

3,2

100,0

142,9

128,4

137,2

Utsädespotatis

0,3

100,0

106,7

123,0

111,8

Annan potatis

0,5

100,0

110,1

105,0

104,1

Potatis

4,0

100,0

135,9

125,2

131,1

 

 

 

 

 

 

Frukt

1,1

100,0

135,4

109,4

158,3

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion

36,9

100,0

109,7

104,2

106,1

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

10,0

100,0

98,2

94,5

93,3

Storboskap

9,6

100,0

98,0

94,1

92,6

Kalv

0,4

100,0

103,5

104,7

108,4

Svin

12,1

100,0

117,0

104,0

90,2

Får och getter

0,3

100,0

101,2

109,9

114,7

Fjäderfä

3,1

100,0

103,4

108,0

102,1

Andra djur

1,3

100,0

100,2

105,9

90,3

Djur

26,9

100,0

107,4

101,1

93,0

 

 

 

 

 

 

Mjölk

32,1

100,0

97,9

99,8

100,6

Ägg

2,8

100,0

106,3

108,6

111,6

Andra animaliska produkter

1,3

100,0

102,0

107,2

95,7

Animaliska produkter

36,3

100,0

98,7

100,8

101,2

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion

63,1

100,0

102,4

100,9

97,7

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

105,1

102,1

100,8