Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 2000-2003 (2000=100)

15. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products 1990-1995 (1990=100)

 

Vägningstal 20031

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

13,0

100,0

102,6

108,7

109,1

Mjukt bröd

15,6

100,0

100,4

103,1

106,4

Matpotatis

1,4

100,0

149,6

152,4

157,2

Socker

S

100,0

103,8

S

S

Margarin

S

100,0

98,3

S

S

Vegetabilier

35,6

100,0

104,5

109,5

111,9

 

 

 

 

 

 

Mjölk

14,8

100,0

102,0

106,6

111,7

Grädde

S

100,0

100,4

S

S

Smör

0,9

100,0

100,3

S

106,9

Ost

S

100,0

101,8

S

S

Glass

S

100,0

100,9

S

S

Mejeriprodukter

31,9

100,0

101,7

106,4

110,1

 

 

 

 

 

 

Ägg

1,6

100,0

111,1

117,7

127,4

 

 

 

 

 

 

Nötkött

4,0

100,0

106,1

107,1

108,4

Griskött

4,9

100,0

115,1

107,1

99,8

Fjäderfäkött

2,8

100,0

102,0

S

98,3

Annat kött

S

100,0

105,7

S

S

Kött

12,9

100,0

108,5

107,1

103,3

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver

18,1

100,0

107,8

111,3

108,8

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver

31,0

100,0

108,1

109,5

106,6

 

 

 

 

 

 

Animalier

64,4

100,0

105,2

108,2

108,8

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

105,0

108,6

109,9


1Under perioden 2000-2003 ändrades vägningstalen i januari varje år.