Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Produktionsmedelsprisindex 1975-1980 (1966/67=100)

1b. Input Price Index 1975-1980 (1966/67=100)

 

Vägningstal juli 1977-juni 19801

1975

1976

1977

1978

1979

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

Driv- och smörjmedel

2,4

207,1

246,4

256,3

281,7

388,9

567,8

Handelsgödsel och kalk

12,4

177,5

178,0

183,1

194,0

206,7

252,3

Köpfodermedel mm

22,2

152,1

170,5

192,9

204,3

218,8

244,3

Elektricitet

2,3

154,7

170,3

194,0

224,0

232,0

265,0

Diverse förnödenheter

4,2

150,4

150,5

160,4

179,7

196,0

219,0

S:a förnödenheter

43,5

159,1

172,3

189,7

205,0

222,8

260,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakter

1,2

196,7

221,0

247,6

276,0

303,1

347,6

Mjölkkontroll

0,2

164,6

202,0

257,9

308,7

349,4

403,4

Seminkostnader

0,8

188,1

227,2

273,5

312,5

338,0

377,0

Maskinlegor

1,2

216,2

257,9

292,8

329,7

365,8

417,8

Torkningskostnader för brödsäd

0,3

156,7

170,5

188,6

203,6

229,9

269,0

Övriga tjänster

6,2

156,1

172,1

187,2

215,3

230,4

251,2

Personbil

2,3

166,5

185,2

201,7

226,8

247,2

287,8

S:a tjänster mm

12,2

166,3

186,3

205,6

233,4

253,0

283,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap:

 

 

 

 

 

 

 

underhåll mm

7,0

179,9

205,6

230,3

260,0

284,8

317,6

Avskrivning

15,7

151,0

163,5

179,6

200,1

215,1

237,1

Ekonomibyggnader, diken mm:

 

 

 

 

 

 

 

underhåll och avskrivning

12,0

178,3

203,3

228,2

236,5

255,6

292,2

Räntekostnader för lånat kapital

9,6

133,1

133,0

155,4

147,5

152,4

190,8

S:a kapitalkostnader

44,3

155,2

169,8

191,8

204,1

218,8

250,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

158,1

172,7

192,6

208,3

224,9

259,3


1Under perioden 1967-1980 ändrades vägningstalen i juli 1971, 1974, 1977 och 1980.