Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1990-1995 (1990=100)

18. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products 1990-1995 (1990=100)

 

Vägningstal 1993

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a mjöl, gryn och bröd

26,6

100,0

104,4

99,7

98,3

95,7

93,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis

1,9

100,0

120,8

114,5

88,2

122,8

166,8

Strösocker

1,1

100,0

101,2

98,9

99,9

100,2

137,9

Margarin

4,3

100,0

101,3

94,4

93,0

91,6

85,5

Vegetabilier

33,5

100,0

104,6

99,4

96,6

97,4

97,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

11,2

100,0

120,9

111,1

113,1

113,3

113,7

Grädde

3,4

100,0

98,1

92,5

93,3

92,9

86,8

Smör

1,9

100,0

98,6

92,8

89,6

86,4

92,7

Ost

9,4

100,0

102,0

98,0

100,8

100,9

106,1

Glass

5,9

100,0

103,7

97,4

94,6

94,5

96,9

S:a mejeriprodukter

31,8

100,0

108,0

100,9

101,7

101,5

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

2,6

100,0

105,4

98,7

103,1

113,0

114,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött

5,2

100,0

98,1

96,2

94,0

94,2

86,4

Griskött

6,0

100,0

97,6

91,7

91,6

92,5

87,5

Djupfryst gödkyckling

1,6

100,0

97,6

89,5

80,8

76,9

73,3

Annart kött

2,1

100,0

95,4

94,2

93,6

91,9

86,7

S:a kött

14,9

100,0

97,5

93,6

91,7

91,4

85,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver

16,8

100,0

101,9

96,9

95,1

95,1

92,8

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kött, charkuterivaror och köttkons.

31,7

100,0

99,3

95,3

93,4

93,3

89,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier

66,1

100,0

104,0

98,1

97,8

97,9

96,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

104,1

98,5

97,3

97,7

97,0


1Under perioden 1995-2000 ändrades vägningstalen i januari varje år.