Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1995-2000 (1995=100)

19. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products 1995-2000 (1995=100)

 

Vägningstal 1998

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,1

100,0

97,7

98,0

98,9

100,7

101,6

Mjukt bröd

14,9

100,0

91,0

90,6

91,3

94,1

96,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis

3,1

100,0

75,4

62,1

68,6

96,5

76,5

Strösocker

1,2

100,0

90,1

90,2

92,0

95,9

95,2

Margarin

4,6

100,0

92,8

94,3

95,3

97,9

97,6

Vegetabilier

34,9

100,0

91,3

89,4

91,0

96,5

95,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

10,1

100,0

95,7

97,3

98,4

100,8

102,5

Grädde

2,8

100,0

92,4

92,4

93,2

93,7

93,5

Smör

0,5

100,0

101,6

103,9

103,4

103,7

104,3

Ost

10,2

100,0

100,0

101,0

100,9

101,5

102,8

Glass

5,8

100,0

96,1

97,8

100,0

99,3

99,2

S:a mejeriprodukter

29,4

100,0

96,8

98,1

98,9

99,8

101,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

2,6

100,0

92,2

93,3

95,9

95,0

93,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött

5,5

100,0

88,5

83,4

84,2

83,6

85,1

Griskött

7,1

100,0

92,4

93,9

88,0

83,6

87,1

Djupfryst gödkyckling

1,8

100,0

93,3

91,4

90,7

93,1

93,4

Annart kött

1,3

100,0

94,9

100,4

106,6

102,3

104,4

S:a kött

15,7

100,0

90,9

89,9

87,9

85,4

87,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver

17,3

100,0

93,2

93,1

92,9

93,2

94,0

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a kött, charkuterivaror och köttkons.

33,0

100,0

92,0

91,5

90,4

89,3

90,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier

65,1

100,0

94,0

94,3

94,1

93,9

95,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

93,1

92,6

93,1

94,9

95,4


1Under perioden 1995-2000 ändrades vägningstalen i januari varje år.