Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Produktionsmedelsprisindex 2000-2003 (2000=100)

5. Input Price Index 2000-2003 (2000=100)

 

Vägningstal

2000

2001

2002

2003

 

 

 

 

 

 

Utsäde

5,8

100,0

102,9

103,7

106,9

Energi och smörjmedel

10,6

100,0

108,4

108,7

117,2

Gödnings- och jordförbättringsmedel

6,8

100,0

118,9

111,9

114,1

Växtskydds- och bekämpningsmedel

3,0

100,0

100,7

100,5

100,7

Veterinärkostnader

0,9

100,0

105,0

108,8

112,9

Djurfoder

22,6

100,0

108,1

110,0

106,0

Underhåll av utrustning

8,1

100,0

103,5

111,1

118,6

Underhåll av byggnader

2,3

100,0

102,3

104,8

107,2

Andra varor och tjänster

18,9

100,0

100,3

103,0

105,6

Total insatsförbrukning

79,1

100,0

105,9

107,4

109,4

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

15,3

100,0

102,9

106,8

109,7

Ekonomibyggnader

5,5

100,0

102,3

104,7

107,0

Investeringsvaror och -tjänster

20,9

100,0

102,7

106,3

109,0

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,0

105,2

107,2

109,3