Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex på jordbruks- och livsmedelsområdet 1966/67-2003

JO 46 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Avräkningsprisindex 1967-1974(1966/67=100)

6a. Output Price Index 1967-1974 (1966/67=100)

 

Vägningstal juli 1966-juni 19711

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete

5,6

98,5

92,5

87,9

87,6

87,4

86,2

86,8

98,8

Råg

1,3

98,5

92,5

87,9

87,6

87,4

85,9

86,2

97,0

S:a brödsäd

6,9

98,5

92,5

87,9

87,6

87,4

86,2

86,7

98,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korn

2,0

102,8

107,3

104,6

99,7

99,4

98,0

99,0

111,8

Havre

2,1

101,9

105,0

102,3

97,2

96,9

95,1

95,8

111,3

S:a fodersäd

4,1

102,3

106,1

103,4

98,4

98,1

96,6

97,4

111,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

3,3

107,7

97,1

128,6

143,3

74,4

129,3

201,4

153,5

Fabrikspotatis

0,8

100,7

100,9

98,8

95,6

93,9

95,1

102,2

119,5

Sockerbetor

3,4

97,6

89,9

85,1

82,3

82,3

83,4

85,0

96,9

Oljeväxter

3,0

104,0

105,0

97,8

100,0

109,8

101,4

99,6

116,6

Vegetabilier

21,5

101,3

97,4

98,4

99,5

89,8

95,8

106,3

111,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk

32,3

102,0

105,2

105,9

111,4

127,3

144,3

156,2

180,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg

6,2

101,3

85,5

92,8

94,7

89,3

80,2

83,3

94,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storboskap

17,1

102,2

107,0

105,6

107,7

117,1

130,5

141,9

151,2

Hästkött

0,4

100,8

103,5

106,3

113,1

116,6

127,7

133,2

141,2

Kalvkött

1,8

99,8

104,2

108,4

105,3

111,3

120,4

130,5

133,0

Fårkött

0,4

98,3

98,9

97,2

103,1

106,5

122,3

134,4

154,0

Fläsk

20,3

94,4

91,5

98,2

101,3

95,1

94,3

110,2

114,9

S:a slaktdjur

40,0

98,1

98,9

102,9

104,4

105,4

111,0

124,3

131,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier

78,5

100,0

100,2

102,8

106,5

112,7

121,4

133,5

146,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

100,0

100,2

99,6

101,9

105,0

107,7

115,8

127,6

138,8


1Under perioden 1967-1980 ändrades vägningstalen i juli 1971, 1974, 1977 och 1980.